Welk voordeel biedt een weddingplanner?

Wat zijn de meest voorkomende redenen om een weddingplanner in te schakelen?

Tijd
Het organiseren van een bruiloft is tijdrovend. Er moet veel geregeld en uitgezocht worden. Een weddingplanner weet haar wegen goed te bewandelen. Door haar uitgebreide netwerkt met leveranciers voelt een weddingplanner goed aan welke leveranciers het beste aansluiten bij de wensen van het bruidspaar.

Stressvol
Bruidsparen weten vaak niet waar ze moeten beginnen en welke wegen ze moeten bewandelen.
Een weddingplanner zorgt voor een plan van aanpak. In een compleet overzicht wordt er stapsgewijs een gedetailleerd draaiboek gemaakt zodat er niets over het hoofd wordt gezien. Daarnaast weet een weddingplanner creatieve oplossingen te bedenken.
Kortom, de weddingplanner ontzorgt het bruidspaar.

Kostenbesparing
Het bruidspaar kent vaak niet (alle) leveranciers, weten niet of het vertrouwd is en wat een reële prijsafspraak is. Een weddingplanner kent natuurlijk haar netwerk en bijbehorende leveranciers en kosten. Vaak kan de weddingplanner korting bedingen voor haar bruidsparen, maar weet ook of de leveranciers vertrouwd voelen en goed aansluit bij de wensen van het bruidspaar.

Menu